Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de eengezinswoningen in Haarzicht en de inschrijfprocedure.

Haarzicht - Algemeen

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

De volgende stappen zijn van toepassing:

Stap 1: Schrijf u in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij uw woonvoorkeuren op (deze kunt u later eventueel nog aanpassen).

Stap 2: U ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor uw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mail, het wachtwoord mag u zelf kiezen.

Stap 3: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens aan, in uw persoonlijke IDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Controleer deze nog even en vul de rest aan. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Ga naar ‘Mijn documenten’ in het IDD. Daar kunt u de gevraagde financiële en persoonlijke documenten uploaden. Klaar met uploaden? Klik op 'Opslaan'.  Huurt u samen met een partner? Onder het kopje 'Documenten partner' kunt u zijn/haar documenten uploaden. 

Stap 5: U heeft op het inschrijfformulier uw woningvoorkeuren opgegeven. Wilt u deze wijzigingen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen - in uw IDD. Niks vergeten bij de gevraagde documenten? Controleer vooral even of u uw persoonlijke gegevens heeft aangevuld. Klaar? Verstuur dan uw inschrijving door te klikken op 'Documenten compleet'. 

Stap 6: Wanneer uw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten zullen we 
proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dit gebeurt op basis van, ingevulde gegevens, inkomen, opgegeven woningvoorkeuren en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.

U heeft  de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als u  de woning accepteert zullen we uw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7:  Wanneer uw dossier akkoord 
bevonden is door het verhuurteam, wordt de woning definitief toegewezen. U ontvangt van ons het huurcontract per e-mail. Het huurcontract kunt u vervolgens digitaal ondertekenen.  Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het afwachten tot de woning gereed is en u de sleutel in ontvangst kunt nemen. U ontvangt tijdig bericht wanneer de woning wordt opgeleverd.

Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij uw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

1 inkomen:
- minimaal 48x de kale maandhuur. 

2 inkomens:
- samen minimaal 60x de kale maandhuur (waarbij minimaal 20x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst : vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw  netto bedrijfsresultaat.
Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.


Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam.

Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u vanuit huis alles organiseren.
Vanzelfsprekend staan we u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor u, perfecte woning in Haarzicht.

Op welke wijze moet ik mijn stukken uploaden?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij u, zodra u uw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in uw eigen persoonlijke online woondossier (IDD). Om het u makkelijker te maken, vragen we in uw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in uw situatie van toepassing zijn. Wij raden u aan eerst alle documenten klaar te zetten op uw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:

·         Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurwoningen Haarzicht.

·         Haal uw  BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in uw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. U kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 MB. Zorg ervoor dat u duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Gaat u huren met uw partner?  Upload dan ook de documenten van uw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heeft u  vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement goed door.


Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In uw digitale dossier kunt u zien welke documenten u aan dient te leveren om uw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Loondienst

Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacystatement

·         Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)

·         Loonstroken van de afgelopen 3 maanden

·         Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

·         Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

·         Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

·         Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

·         Prognose 2018 (opgesteld door een accountant)

·         Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

·         Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning

·         (Voorlopige) koopakte

·         Jaaropgave hypotheek

·         Hypotheekverklaring

·         Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning

·         Verhuurdersverklaring

·         Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Inwonend

·         Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus controleer het nog een keer goed! Ook of uw persoonlijke gegevens volledig zijn ingevuld. Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij u persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt uw gegevens als u onze website bezoekt en/of u zich via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement in de footer van deze website.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:


l  u niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

l  u wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

l  u uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

l  u werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

l  u in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

l  u een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

l  u vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste (halve) maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Nee, u betaalt geen servicekosten voor uw woning in Haarzicht.


Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

U betaalt maandelijks de huurprijs.

Uw individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van uw eigen verbruik. Verder betaalt u als huurder belastingen: waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van uw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we u naar uw verzekeringsadviseur.

Mogen anderen garant staan?

Er worden geen garantstellingen door derden (familie) geaccepteerd. 

Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning?

De Bouwinvest woningen in Haarzicht worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen.

Kan ik parkeren bij mijn woning?

Bij uw woning is parkeerplek aanwezig. Deze zijn genummerd en worden gekoppeld aan een specifiek adres.

De woningen in deel D beschikken niet over een eigen parkeerplek. De bewoners kunnen openbaar parkeren.

Van wie is de huurwoning?

De huurwoningen van Haarzicht maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.